எழுத்து
விதைகள்
இதயங்களில்
தூவப்படும்
போது
செழித்து
வளர்வது
தனி மனிதன்
அல்ல-
ஒரு சமுதாயம் !

மு. மேத்தா

Thursday, May 19, 2011

என் பேனா முனை

இந்தப்  பேனா!

இதுதான் 

என்னை -

எழுத்துக்  கடலுக்குள் 

அமிழ்த்தி  எடுப்பது .ஒன்று  சொன்னால் 

ஆச்சரியப்படுவீர்கள் .என்  மூளையை  விடவும் 

அதிகமாய்ச்  சிந்திப்பது 

என்  பேனா  முனைதான் .பேனாவின்  மூடி  திறக்கும்வரை 

நானொரு 

ஞானசூன்யம்.காகிதமும்  என்  பேனாமுனையும் 

கை குலுக்கிக் கொண்டபின்தான் 

என் அறிவும் ஹோர்மோன்களும் 

சுரந்துகொள்கின்றன.சிலவேளைகளில் 

எனக்குக்  கவிதை  வரும்.

ஆனால்,

எழுத  வராது.சிலவேளைகளில்  

எனக்கு  எழுத  வரும்.

ஆனால்,

கவிதை  வராது .கவிதையும்  எழுத்தும் 

ஒன்றாய்  வரும்போது 

இந்தப்  பேனாமுனைதான் 

என்  உணர்ச்சிகளை 

சாறு  பிழியும்.அந்தத் 

துளித் துளிகள்தான் 

கவித் துளிகளாய் 

மொழி  மாறும் .

2002

Post Comment

No comments:

Post a Comment

மேலான கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன